Česta pitanja

  Trebam li poseban sudoper za drobilice kuhinjskog otpada?
  Ne. ISE drobilica (tj. mlinac ili dispozer) se može ugraditi u svaki sudoper. Promjer slivnika sudopera mora biti 90 mm, što je standard kod novih sudopera. Ako se drobilica ugrađuje u stariji model sudopera, ovlašteni serviser će, prilikom montaže, prilagoditi Vaš slivnik drobilici.

  Što ako imam septičku jamu?
  Septička jama nije ograničavajući čimbenik za ugradnju drobilice.

  Kako radi drobilica (mlinac/dispozer)?

  Organski otpad se drobi u vrlo sitne komadiće, koji se ispiru vodom i odlaze u kanalizaciju.

  Predstavlja li organski otpad u kanalizaciji problem za okoliš?
  Sve otpadne vode sustavom kanalizacije se odvode do sabirnih postrojenja gdje se prije puštanja u okoliš pročišćavaju. Organski otpad se u tom procesu taloži i koristi kao prirodno gnojivo ili za proizvodnju biodizela visoke kvalitete. Zbog toga je upotreba drobilice ekološki višestruko opravdana.

  Što se sve može drobiti?
  Svi otpatci od hrane (sirove i kuhane), kao što su manje kosti (pileće, riblje), povrće, voće, riba, meso, ljuske jajeta i još mnogo toga. Modeli Evolution drobe i izrazito vlaknaste tvari i veće kosti. Nije moguće drobiti ambalažu i sličan anorganski otpad.

  Kako se drobilica održava?
  Nije potrebno nikakvo održavanje. ISE drobilica za otpatke jednostavno postaje dio vašeg sudopera i kuhinje.

  Ako se drobilica pokvari, da li je moguće koristiti sudoper?
  Kvarovi su izrazito rijetki. Kvari se tek 0,02 % drobilica. Ukoliko do kvara ipak dođe, sudoper se može normalno koristiti. Svakodnevna uporaba sudopera se ne mijenja s ugradnjom drobilice. Sudoper se može normalno koristiti i kada drobilica nije uključena.

  Jesu li drobilice opasne?
  ISE drobilice za otpatke su proizvedene u skladu sa rigoroznim standardima zaštite od strujnog udara i ozlijeda koji se primjenjuju na sve kućanske aparate. Drobilica čak nema ni oštrice, ni noževe. Slikovito rečeno, Vaša drobilica je jednako opasna kao perilica ili pećnica.